کشف‌المحجوب
عنوان اصلی: Kashf – ol – Mahjub
نویسنده: ابوالحسن علی بن عثمان هجویری
سایر: مقدمه و تصحیح: محمود عابدی
موضوع: دین، تصوف و عرفان، سرگذشت‌نامه عارفان
قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال
سال چاپ: ۱۳۸۹
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: گالینگور
نوبت چاپ: ۰۶
شابک : 9-0078-12-964-978
دیویی : 84/297
شناسه ملی : 1161-83 م
کد کنگره : 5016 ک 3 هـ / 6 / 283 BP
کشف المحجوب در ادب فارسی نام دو کتاب مهم و مشهور است که یکی نوشتة ابویعقوب سجستانی است و دیگری (همین کتاب) نوشتة ابوعثمان هجویری. کشف المحجوب هجویری تألیفی به فارسی و در عرفان است. هجویری ( ؟ ـ 470ق.) این اثر را در پاسخ به پرسش های دوستی دربارة طریقت تصوّف و کیفیت مقامات و معاملات آن نوشته است. تأثیر کتاب هایی چون اللمع و رسالة قشیریه و طبقات سُلَمی در این کتاب نشان می دهد هجویری آن آثـار را دیده بوده است و گویا می‌خواسته است که دایره المعارفی از معارف صوفیه تدوین کند. بعضی این کتاب را قدیم ترین اثر منظّم و مضبوط در اصول تصوّف می دانند. سرگذشت شماری از مشایخ، معرفی فرقه های صوفیه و آداب ایشان، مباحث سماع و بیان چندی از اصطلاحات عرفانی در شمار مهم ترین مسائل کتاب است. بهترین تصحیح علمی ـ انتقادی این کتاب همین چاپ محمود عابدی است که جایزة کتاب سال را نیز دریافت کرده است.
دیدگاه شما چیست؟
نام شما:
آدرس پست الکترونیک شما:
تلفن شما:
دیدگاه: