کودک و تصویر2 ( جستارهایی در تصویرگری کتاب های کودکان و نوجوانان)
عنوان اصلی: The child and The Picture
نویسنده: جمال الدین اکرمی
موضوع: ادبیات کودکان و نوجوانان- نقاشی
قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال
سال چاپ: ۱۳۹۴
قطع کتاب: رحلی
نوع جلد: شوميز
نوبت چاپ: ۰۲
شابک : 2-0936-12-964-978
دیویی : 741/642
شناسه ملی : 1863080
کد کنگره : 9ک8الف/NC965
تصویرگری کتاب کودک، که امروزه به شناسه ای مستقل و تعریف شده دست یافته، از عمر حرفه ای تقریباً یک صد و پنجاه ساله در برخی کشورهای اروپایی برخوردار است. حرفه ای که از درونه ی هنر نقاشی سر در آورده و در پیوند با ادبیات کودکان، مفهومی مستقل یافته و از هنر نقاشی جدا شده است. در جلد نخست کتاب " کودک و تصویر" پیشینه ی تصویرگری کتاب های کودکان و نوجوانان در ایران، به همراه بررسی آثار در جشنواره های ایرانی و غیر ایرانی، دست مایه ی گفت و گو قرار گرفته است. اینک در جلد دوم کتاب، جستارهایی در زمینه ی تصویرگری کتاب های کودکان و نوجوانان آشنا می شویم. تصویرگری در سرزمین ما هنوز بسیار جوان و کم توجه به شمار می رود و به جز چند اثر پرتلاش، که در شمار آن ها از تعداد انگشتان یک دست بیش نیست، نمونه های دیگری در دست نیست و همین کمبود منابع کار پژوهش را با دشواری های، کمبودها و گاه اشتباهات ناگزیر همراه می سازد. از سوی دیگر منابع غیر ایرانی، ترجمه شده و ترجمه نشده در این زمینه، اغلب با سلیقه مندی های منطقه ای پژوهشگران خارجی، که بیش از همه از کشورهای انگلیسی زبان برخاسته اند، همراه است و در آن کاستی های بسیاری در پرداختن همه جانبه به مرزهای جغرافیای جهانی در تصویرگری به چشم می خورد و همین رویکرد دشواری کار پژوهش گسترده و همه سویه را دو چندان می کند. از این رو کتاب حاضر با توجه به کمبودهای یادشده کار خود را دنبال کرده است با این امید که دستمایه تلاش آیندگان قرار گیرد. بررسی تاریخچه تصویرگری کتاب کودک در ایران و همچنین پرداختن به موضوع هایی چون ارتباط تاریخی هنر نقاشی و تصویرگری، سبک ها و تکنیک های تصویرگری، ارتباط متن و تصویر، وجایگاه تصویرگران ایرانی در عرصه های بین المللی تلاشی ضروری و تاریخی است که در دو جلد کتاب " کودک و تصویر" به شکلی ظریف و خلاق صورت گرفته و از کامل ترین منابع موجود در ایران به شمار می رود. کتاب حاضر در چهار بخش تدوین شده است. بخش نخست این کتاب، شناسه های دیداری هنر نقاشی را که در تصویرگری کتاب های کودکان راه یافته مورد نقد و بررسی قرار می دهد و در این بخش عناصر دیداری در تصویرگری، روش ها و تکنیک های گوناگون در تصویرگری و سبک های هنری در تصویرگری مورد واکاوی نویسنده کتاب قرار می گیرد تا درونمایه های این هنر برای خوانندگان آشکار گردد. در بخش دوم نویسنده شناسه های دریافتی ادبیات را در تصویرگری بازگو می کند و سازه های روایتی تصویر و کتاب های مصور و تصویری در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. بخش سوم کتاب با عنوان عناصر بومی در تصویرگری دستاویزی برای طرح ویژگی های هنر دیداری ایرانی در تصویرگری به شمار می رود و بخش چهارم زمینه ای برای آشنایی تصویرگران و دوستداران ادبیات کودک با آثار تصویرگری خارجی و ویژگی نگاه ها و تکنیک های آنان.
دیدگاه شما چیست؟
نام شما:
آدرس پست الکترونیک شما:
تلفن شما:
دیدگاه: