انتشارات سروش با بيش از چهل سال سابقة درخشان در عرضة آثار مفيد، وزين و ماندگار از مؤلفان و مترجمان تواناى كشورمان، مفتخر است كه همگام با پيشرفت كشورمان در عرص ههاى مختلف اجتماعى، علمى و هنرى، مستمراَ كتا ب هايى در موضوعات مختلف روز كشور و جهان به مردم عزيزمان عرضه داشته است، و در كنار نشر اين آثار جديد، نسبت قابل توجهى از تلاش انتشاراتى خود را صرف تجديد چاپ كتا بهايى كرد هاست كه از طرف جامعة كتابخوان كشورمان با استقبال روبرو شد هاند.

اين كتابچه، بيش از ۵۰۰ عنوان از كتابهايى را كه در سال هاى اخير به چاپ رسيده يا طبع مجدد شده اند و عمدتا" براى فروش موجود هستند را به صورت خلاصه معرفى مى كند.

لطفاً برای دانلود آثار منتشر شده انتشارات سروش و شرح خلاصه آثار اینجا را انتخاب کنید.


 تبلیغات