معاونت بازرگانی انتشارات سروش

تلفن: ۸-۸۸۳۴۵۰۶۴، فاکس: ۸۸۳۴۵۰۶۳

************

فروشگاه مرکزی انتشارات سروش:

خیابان استاد مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، جنب مترو، ساختمان دفتر مرکزی سروش، تلفن: ۸۸۳۱۰۶۱۰

************

فروشگاه ترنجستان سروش :

خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و فلسطین، فروشگاه ترنجستان سروش، تلفن: ۲۲-۶۶۴۹۳۶۲۰

************

 

 

فروشگاه ها و مراکز عرضه آثار انتشارات سروش در سراسر کشور

برای دانلود کلیک کنید

مراکز عرضه آثار سروش در سراسر کشور