خلاصه کدامیک از روش‌های زیر برای استفاده از آب در هنگام شست وشوی ظروف صحیح‌تر است؟

 
 

  نشست های سروشسروش هفتگی ۱۶۵۳
انتشار : ۰۱ دي ۹۵


سروش کودکان ۳۰۰
انتشار : ۰۱ دي ۹۵


سروش خردسالان ۵۷
انتشار : ۰۱ دي ۹۵