خلاصه کدامیک از روش‌های زیر برای استفاده از آب در هنگام شست وشوی ظروف صحیح‌تر است؟

 
 

  نشست های سروشسروش هفتگی شماره ۱۶۵۶
انتشار : ۲۱ اسفند ۹۵


سروش کودکان ۳۰۵
انتشار : ۰۱ تير ۹۶


سروش خردسالان ۶۲
انتشار : ۰۱ تير ۹۶