خلاصه کدامیک از روش‌های زیر برای استفاده از آب در هنگام شست وشوی ظروف صحیح‌تر است؟

 
 

  نشست های سروشسروش هفتگی شماره ۱۶۵۶
انتشار : ۲۱ اسفند ۹۵


سروش کودکان شماره
انتشار : ۰۱ اسفند ۹۵


سروش خردسالان
انتشار : ۰۱ اسفند ۹۵