صفحه اول اخبار اخبار منتخب انتشار و عرضه بیش از 6 هزار کتاب چاپ اولی به بازار نشر
بازدید: ۳۸۸

کد خبر: ۵۸۶۳
سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵ ساعت ۴:۱۴

انتشار و عرضه بیش از ۶ هزار کتاب چاپ اولی به بازار نشر

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا در حوزه کتاب، بررسی های موسسه خانه کتاب نشان می دهد، در فروردین ‌ماه امسال، ‌۴۳۰ عنوان کتاب چاپ شده که ۲۵۹ عنوان کتاب چاپ اولی و ۱۷۱ عنوان چاپ مجدد بوده است.

از مجموع ۴۳۰ عنوان کتاب، ۲۳۲ کتاب تالیف و ۱۹۸ عنوان ترجمه بوده و سهم ناشران تهرانی از انتشار این کتاب ها، ۳۹۴ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۳۶ عنوان است.

** در اردیبهشت ‌ماه امسال، ‌۹۶۵ عنوان کتاب چاپ شده که ۶۵۷ عنوان کتاب چاپ اولی و ۳۰۸ عنوان چاپ مجدد بوده است.

در این بین ۵۶۳ کتاب تالیف و ۴۰۲ عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان ۷۳۷ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۲۲۸ عنوان بوده است.

** ‌۹۷۸ عنوان کتاب در خردادماه چاپ شده که ۶۲۶ عنوان چاپ اولی و ۳۵۲ عنوان چاپ مجدد بوده است.

از مجموع ۹۶۵ عنوان کتاب، ۵۴۹ کتاب تالیف و ۴۲۹ عنوان ترجمه است که سهم ناشران تهرانی ۸۳۲ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۱۴۶ عنوان بوده است.

** در تیرماه امسال نیز، ‌۹۱۸ عنوان کتاب چاپ شده که ۴۱۴ عنوان چاپ اولی و ۵۰۴ عنوان چاپ مجدد است.

از مجموع ۹۱۸ عنوان کتاب ،۵۱۶ کتاب تالیف و ۴۰۲ عنوان ترجمه بوده و سهم ناشران تهرانی ۷۹۵ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۱۲۳ عنوان است.

** ۸۸۱ عنوان کتاب در مردادماه چاپ شده که ۴۸۳ عنوان چاپ اولی و ۳۹۸ عنوان چاپ مجدد است.

در این بین ۴۸۵ کتاب تالیف و ۳۹۶ عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان ۶۷۵ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۲۰۶ عنوان بوده است.

** در شهریور‌ماه امسال، ‌۷۸۹ عنوان کتاب چاپ شده که ۴۱۸ عنوان چاپ اولی و ۳۷۱ عنوان چاپ مجدد بوده است.

در این بین ۴۴۱ کتاب تالیف و ۳۴۸ عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان ۶۳۹ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۱۵۰ عنوان بوده است.

** ‌۸۰۳ عنوان کتاب در مهرماه چاپ شده که ۳۳۱ عنوان چاپ اولی و ۴۷۲ عنوان چاپ مجدد بوده است.

در این بین ۴۶۶ کتاب تالیف و ۳۳۷ عنوان ترجمه است که سهم پایتخت‌نشینان ۵۹۷ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۲۰۶ عنوان بوده است.

** در آبان‌ماه امسال، ‌۹۷۲ عنوان کتاب چاپ شده که ۵۲۵ عنوان چاپ اولی و ۴۴۷ عنوان چاپ مجدد است.

از مجموع ۹۷۲ عنوان کتاب ۵۰۹ کتاب تالیف و ۴۶۳ عنوان ترجمه است و سهم ناشران تهرانی ۷۸۵ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۱۸۷ عنوان بوده است.

** در آذر‌ماه امسال، ‌یکهزار و ۹۵ عنوان کتاب چاپ شده که ۵۷۵ عنوان چاپ اولی و ۵۲۰ عنوان چاپ مجدد بوده و از مجموع یکهزار و ۹۵ عنوان کتاب ۶۸۹ کتاب تالیف و ۴۰۶ عنوان ترجمه است.

** ‌یکهزار و ۴۴۲ عنوان کتاب در دی ماه چاپ شده که ۷۱۲ عنوان چاپ اولی و ۷۳۰ عنوان چاپ مجدد بوده است.

** در بهمن‌ماه امسال، ‌یکهزار و ۶۲۹ عنوان کتاب چاپ شده که ۷۸۹ عنوان چاپ اولی و ۸۴۰ عنوان چاپ مجدد بوده است.

در این بین ۸۱۱ کتاب تالیف و ۸۱۸ عنوان ترجمه است که سهم ناشران تهرانی ک هزار و ۳۳۰ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۲۹۹ عنوان بوده است.

** از اول تا ۱۳ اسفند نیز ‌۹۸۹ عنوان کتاب چاپ شده که ۴۶۹ عنوان چاپ اولی و ۵۲۰ عنوان چاپ مجدد بوده است.

در این بین ۴۸۱ کتاب تالیف و ۵۰۸ عنوان ترجمه است که سهم ناشران تهرانی ۸۵۲ عنوان و سهم ناشران شهرستانی ۱۳۷ عنوان بوده است.

پررونق‌ترین ماه‌های انتشار کتاب، سه ماه پایانی سال است که می‌توان دلیل این اتفاق را به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مرتبط دانست.

این آمار نشان می‌دهد که ناشران برنامه‌ ویژه‌ای برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دارند و سعی می‌کنند هرطور که شده کتاب‌هایشان را برای این نمایشگاه آماده کنند.

دیدگاه شما چیست؟
نام شما:
آدرس پست الکترونیک شما:
تلفن شما:
دیدگاه:

Share/Save/Bookmark