صفحه اول اخبار اخبار منتخب انتشارات سروش کتاب سیر گفتمان سلفیگری را منتشر کرد
بازدید: ۷۲

کد خبر: ۵۸۷۲
چهارشنبه ۰۳ خرداد ۹۶ ساعت ۱۲:۳۱

انتشارات سروش کتاب سیر گفتمان سلفیگری را منتشر کرد

به گزارش روابط‌عمومی انتشارات سروش با توجه به شرایط خاص منطقه خاورمیانه و تحولات جدی در فرقه‌های نوظهور در ادیان و مذاهب گفتمان سلفیگری که نوشته مروان شحاده و ترجمه محمدکاظم جعفری می‌باشد با اولویت  ویژه در انتشارات سروش به چاپ رسید.

 

سیر گفتمان سَلَفی ـ جهادی، فکر سیاسی جدیدی را مطرح می‌کند که با گفتمان سَلَفی سنتی متفاوت است. این گفتمان به‌باور طرفدارانش کوشیده تا معایب و نقائص گفتمان پیشین را برطرف کند. این گفتمان کارِ گروهی، جنبشی، سیاسی و جهادی را سرلوحة خود قرار داده، در حالی که گفتمان سنتی دهه‌های متمادی با این امر مبارزه کرده است. این کتاب به مطالعة مهم‌ترین سازمان‌های وابسته به سلفیگری در دوران معاصر می‌پردازد. نویسنده که خود در ارتباط نزدیک با بدنة بعضی از این سازمان‌ها بوده کوشیده است به تحلیل علل و اسباب و عوامل مؤثر منطقه‌ای و جهانی این تغییر گفتمان در دو سطح فکری و عمل سیاسی بپردازد و شاخص‌های این تغییر را مشخص کند.

باتوجه به حرکت امروزی فرقه‌های جهادی خشونت‌گرا از یک‌سو، و تبلیغات هماهنگ فرهنگی ـ رسانه‌ای و سیاسی غرب در جهت اسلام‌هراسی از سوی دیگر، اطلاع کلیة محققان حوزه‌های سیاسی و سایر شاخه‌های علوم اجتماعی و معارف و تبلیغ اسلامی از روند مزبور بسیار ضروری است و لذا مطالعة این اثر را به کلیة این‌قبیل دست‌اندرکاران اکیداً توصیه می‌کنیم. این کتاب به قیمت ۲۷۰۰۰۰ ریال از اردیبهشت سال جاری وارد بازار نشر شده است.

دیدگاه شما چیست؟
نام شما:
آدرس پست الکترونیک شما:
تلفن شما:
دیدگاه:

Share/Save/Bookmark