اسرائیل درون و اسرائیل بیرون

اسرائیل درون و اسرائیل بیرون

[ad_1]

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، غزل رضایی؛ ظلم می تواند نمودِ نداشتن  همین حداقل هایی باشد که بابا امروز از خانواده ای تعریف میکرد با طفلی چند ماهه که مادرش در گرمای اهواز باید با چند ورق کاغذ نقش ِ کولر دستی بازی میکرد که مبادا طفلش تلف بشود …

ظلم میتواند ابرازِ علاقه و محبت های دروغین برای رسیدن به منفعت های شخصی و گروهی باشد
میتواند دفاعِ بد از یک عقیده ی خوب باشد

ظلم میتواند انحصارِ فعل و فاعل های نیک و عقیده انحصاری داشتن مثلِ ژن ِ خوب ، بد و قشنگ باشد. ظلم میتواند چرخشی دورانی از موافقت رییس بانک برای دادن وام های نجومی به افرادی با شخصیت های نزولی تا رفتارهای انحصاری پنهانی به خدا، اهل بیت و ارزش ها باشد…

ظلم میتواند در بین دهان یک پسر یا دختر بیست و چند ساله پشت میز کافی شاپ با دوستت دارم های موقتی و دروغین با ظواهری متفاوت باشد..

ظلم میتواند محروم ماندن بی هیچ شاخصه منطقی عده ای از مردم از امکانات مادی و معنوی و داشتن همان امکانات بی هیچ دلیل قانع کننده ای برای عده ای دیگر باشد

ظلم میتواند دختر هیات علمی، بازیگر یا حاج آقایی باشد که بیخودی مورد توجه و امتیاز قرار می گیرد. میتواند پرت کردن ِ قوطی بولوبری به عابر پیاده باشد. با اطلاع قبلی رای ندادن باشد، همسو شدن با امواج هیجانی با نتایجی مضر باشد.

ظلم کیفیت سیاهیست که کاری به ظواهر، سابقه، مرزها، مادیات ندارد و میتواند در جغرافیای مغز، قلب، زبان و یا بین نوارِ غزه باشد …

ظالم میتواند اغتشاشگر پول گرفته از پول شوهای سیاسی ِ مخرب امنیت ، خواننده اثری بی توجه به معانی و متمرکز شده فقط به بُردِ فروش باشد.

ظالم میتواند با اسلحه در پی وی، در بانک، خرابه های فلسطین، کابین دولت، یا همین هایپر مارکت محل باشد.

ظلم یعنی حق گرفتن چیزی از کسی بی هیچ دلیل منطقی
یعنی ضرر رساندن ، منفعت طلبی به هرقیمتی و بی هیچ علتی ..
ظلم ظلم ظلم میتواند در هر زمینی ریشه بدهد جز زمینی که با آبِ عدالت خواهی شستشو شود.

و تو باید هم با اسراییل درون و هم با اسراییل بیرونت بجنگی ..

 

غزل رضایی – فعال دانشجویی 

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *